Miqat

haji-dan-umroh

Paket Umroh Murah. Miqat / Miqot adalah batas bagi dimulainya Ibadah Haji atau Umrah (batas-batas yang telah ditetapkan). Apabila melintasi Miqat, seseorang yang ingin mengerjakan Haji atau Umrah perlu mengenakan kain Ihram dan melakukan Niat.

Miqat secara harfiah berarti batas yaitu garis demarkasi atau garis batas antara boleh atau tidak,atau perintah mulai atau berhenti, yaitu kapan mulai melapazkan Niat dan maksud melintasi batas antara Tanah Biasa dengan Tanah Suci.

Sewaktu memasuki Tanah Suci itulah semua jama’ah harus berpakaian Ihram dan mengetuk pintu perbatasan yang dijaga oleh penghuni – penghuni surga. Ketuk pintu atau salam itulah yang harus diucapkan Talbiyah dan keadaan berpakaian Ihram. Paket Umroh Murah.

Miqat yang dimulai dengan pemakaian pakaian ihram harus dilakukan sebelum melintasi batas yang dimaksud. Miqat dibedakan atas dua macam yaitu :  Miqat Zamani (batas waktu) dan Miqat Makami (batas letak tanah).

Jenis Miqat

 • Miqat Zamani

Batas yang ditentukan berdasarkan waktu:Miqat Zamani disebut dalam Al-Qur’an dalam surat Al-Baqarah ayat 189 dan 197.

Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: “Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan [bagi ibadat] haji;

Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya  akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Paket Umroh Murah.

Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. (189)

[Musim] haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji.

Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahui nya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal. (197)

 • Ayat pertama menjelaskan kedudukan bulan sabit sebagai tanda waktu bagi manusia dan Miqat bagi jama’ah haji.
 • Ayat kedua menegaskan, bahwa yang dimaksud dengan Bulan – Bulan Haji atau waktu haji adalah beberapa bulan tertentu.

Para Ulama sepakat bahwa bulan yang dimaksud adalah bulan Syawal, Zulkaidah dan Zulhijah. Yaitu mulai dari tanggal 1 syawal s/d 10 Zulhijah.

Yang jumlah keseluruhannya adalah 69 hari. akan tetapi untuk bulan Zulhijah masih ada perbedaan pendapat apakah seluruh atau sebagian saja.

 • Bagi Haji, Miqat bermula pada bulan Syawal sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijah  yaitu ketika Ibadah Haji dilaksanakan.
 • Bagi Umrah, Miqat bermula pada sepanjang tahun pada waktu Umrah dapat dilakukan.

 

 • Miqat Makani

Batas yang ditentukan berdasarkan tempat.Semua Miqat ditetapkan langsung oleh Nabi sebagaimana disebutkan disebutkan dalam hadis-hadis Bukhari, Muslim dll. Namun untuk miqat Zatu Irqin terdapat dua riwayat.

Menurut Bukhari miqat ini ditetapkan oleh Umar bin Khatab, sedangkan menurut riwayat Abu Daud miqat ini ditetapkan oleh Rasulallah. Paket Umroh Murah.

Ada lima tempat agak jauh dari Kota Suci Makkah yang peziarah tidak boleh menyeberang sebelum mereka berada dalam keadaan Ihram jika mereka bermaksud untuk memasuki Masjid Al-Haram untuk Haji atau Umrah.

Batas-batas disebut Miqats dan Lima Batas telah ditentukan oleh Nabi Muhammad.  Beberapa ditambahkan kemudian untuk kenyamanan peziarah dari India dan tempat asal lebih ke timur.

 •  Dhu’l-Hulayfah  –  (450km)

Masjid Zulhulaifah sekitar 9 kilometer dari Madinah dan sekitar 450 kilometer dari Makkah. Miqat bagi para jemaah yang datang dari arah Madinah menuju ke Makkah untuk menunaikan umrah ataupun haji. Juga dikenali dengan nama Bir Ali.

 

 • Al-Juhfah  –  (187km)

Al-Juhfah (sebelumnya Mahya’ah) adalah salah satu dari lima Miqat Makani dalam berhaji yang biasa digunakan penduduk Arab Saudi bagian utara dan negara-negara Afrika Utara dan Barat, serta penduduk negeri Syam (Lebanon, Yordania, Syiria, dan Palestina).

Miqat ini terletak 22 km tenggara kota Rabigh.

 

 •  Dzatu Erq / Dhat Irq / ZATU IRQIN  –  (94km)

Miqat ini adalah sekitar 85 kilometer menuju sisi timur laut Mekah.Ini adalah miqat bagi rakyat Iran, Irak dan bagi mereka yang datang dari arah itu.

 

 •  Yalamlam  –  (54km)

Yalamlam adalah sebuah kota di Provinsi Mekkah Arab Saudi di Lembah Yalamlam. Ini terletak 125 km Tenggara Mekah dan 125 km Timur Jeddah Saudi Aramco Kilang.

Para peziarah yang datang dari negara-negara timur seperti : Yaman, Indonesia, Singapore, Malaysia.

 

 •  Qornur Manazil  –  (94Km)

Qarn al-Manazil : Miqat ini adalah tempat yang berbukit sekitar 90 kilometer di sebelah timur Makkah.

Ini adalah miqat bagi penduduk Nejd / bagi mereka yang datang dari arah itu.

Bagi mereka yang tinggal di Makkah. Tempat untuk Ihram Haji adalah Makkah itu sendiri (rumah sendiri).

Untuk Umrah ialah keluar dari tanah Haram Makkah yaitu sebaiknya

 

 • Miqat di Ji’ranah  –  ( 22km ) atau  Tan’eim atau Hudaibiyah – ( 5km )

 

biaya umrah bulan maret, Biaya Umrah Februari 2016, Biaya Umrah Januari 2016, Biaya Umrah Maret 2016, paket umrah bulan maret 2016, Paket Umrah Februari 2016, Paket Umrah Januari 2016, Paket Umrah Maret 2016, Umrah Februari, Umrah Februari 2016, Umrah Januari, Umrah Januari 2016, umrah maret, umrah maret 2016, Umrah Murah, Umrah Murah 2016, umrah murah bulan maret, Umrah Murah Februari 2016, Umrah Murah Januari 2016, Umrah Murah Maret 2016

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *